Disclaimer

Disclaimer

Deze website is gemaakt op verzoek van Hotel & Restaurant de Maasparel. Hotel & Restaurant de Maasparel is ook eigenaar van de website. De website is met zorg samengesteld, het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen moet worden herzien of aangevuld. Hotel & Restaurant de Maasparel kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van  informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. De website-bezoeker kan desgewenst telkens aanvullend deskundig advies bij Hotel & Restaurant de Maasparel in winnen. Hotel & Restaurant de Maasparel streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hotel & Restaurant de Maasparel zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hotel & Restaurant de Maasparel. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hotel & Restaurant de Maasparel wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.